Kontakt

METRANS (Polonia) Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa

Tomasz Mioduszewski
Dyrektor zarządzający
tel. +48 (22) 3363 400
E-mail: mioduszewski@metrans.eu
Kamila Dąbrowska
Dyrektor działu obsługi klienta
Tel.: + 48 882 080 232
E-Mail: dabrowska@metrans.eu
Tomas Polacek
Dyrektor operacyjny
Tel. +48 (61) 6343 728
E-Mail: polacek@metrans.cz
Ireneusz Kluczyk
Dyrektor działu kolejowego
Tel.: +48 (61) 634 37 08
E-mail: kluczyk@metrans.eu
Piotr Galas
Koordynator ds. przewozów
Tel. : +48 665 444 858
E-mail: galas@metrans.eu
Hanna Olszak
Koordynator ds. organizacyjno-prawnych
Tel. : +48 (22) 336 34 02
E-mail: olszak@metrans.eu
Piotr Lisiak
Kierownik dyspozytury
Tel. : +48 (61) 634 37 29
E-mail: lisiak@metrans.eu
Michał Garsztka
Koordynator ds. taboru
Tel.: +48 (61) 63 43 706
E-mail: garsztka@metrans.eu
Jacek Cieślak
Maszynista instruktor
Tel. : +48 (61) 634 37 29
E-mail: cieslak@metrans.eu
Witold Porankiewicz
Koordynator ds. SMS
Tel.: +48 (61) 63 43 706
E-mail: porankiewicz@metrans.eu

 

Aleksandra Kornobis
Kierownik ds. kluczowych klientów
Tel.: +48 663 590 700
Dział ofertowy (dostawy z/do Republiki Czeskiej)
E-mail: prices@metrans.cz
Dział ofertowy (dostawy z/do Polski)
E-mail: pricespl@metrans.eu
Dział ofertowy (dostawy z/do Słowacji, Słowenii)
E-mail: prices@metrans.sk
Depot:
E-mail: depot_control@metrans.cz