Przejdź do treści

METRANS SP. Z O.O. - Przewozów intermodalnych

  • PRZEWOZY INTERMODALNE
    SKŁADOWANIE, SERWIS I PRZEŁADUNKI KONTENERÓW
    OBSŁUGA TERMINALOWA

O NAS

WITAMY W METRANS (Polonia) Sp. z o.o.

METRANS, spółka zależna Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), jest wiodącym operatorem kolejowy oraz liderem rynku przewozów intermodalnych pomiędzy portami morskimi, a ich zapleczem w krajach Europy Środkowej, Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej. Gęsta  sieć terminali, rozbudowana siatka połączeń uzupełnione o nowoczesne lokomotywy i wagony tworzą efektywny, przyjazny środowisku system logistyczny. Nad realizacją kompleksowej usługi, w której skład wchodzą m.in. transport kolejowy, samochodowy („ostatnia mila”), odprawa celna czuwają wysoce wykwalifikowani specjaliści gotowi służyć pomocą i radą każdego dnia. 

 

Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy

W związku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 118, tj.), niniejszym oświadczam, że spółka METRANS (Polonia) Sp. z o.o. jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. 2014.187.1 ze zmianami).

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

METRANS (Polonia) Sp. z o.o. jest wiodącym operatorem intermodalnym z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. W ciągu ostatnich kilku lat firma zbudowała pozycję cenionego i niezawodnego, przyjaznego środowisku dostawcy usług w zakresie:

  • przewozów intermodalnych
  • składowania i przeładunku kontenerów
  • naprawy i konserwacji kontenerów
  • obsługi terminali

Zarząd METRANS (Polonia) Sp. z o.o. zobowiązał się utrzymywać oraz ciągle doskonalić Zintegrowany System Zarządzania zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.


METRANS nie ponosi odpowiedzialności za sprzedaż i wynajem kontenerów za pośrednictwem innych stron internetowych, NIE korzystamy z serwisów społecznościowych pośredniczących w sprzedaży. Nie prowadzimy rozmów handlowych i nie składamy ofert za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

 

mapa

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania